پست الکترونیک

info@darianmed.ir

ساعات کاری

09:00am - 6:00pm

تماس بگیرید

09375320112

همکاران داریان مد

با همکاران ما در داریان مد بیشتر آشنا شوید...

امیر عزیزپور

مدیر عامل

خانم دارابی

مدیر اجرایی

خانم عزیزپور

مدیر داخلی

خانم حاجی پور

کارشناس فروش

آقای قاسمی

کارشناس فروش

یاس زیب نیک

کارشناس سوشال مدیا