پست الکترونیک

info@darianmed.ir

ساعات کاری

09:00am - 6:00pm

تماس بگیرید

09375320112

دسته بندی لیزر هایفو

برای مشاهده لیست تمام تجهیزات در هر گروه کلیک کنید.

هایفو 4 بعدی

برای مشاهده تمام تجهیزات کلیک کنید

هایفو 7 بعدی

برای مشاهده تمام تجهیزات کلیک کنید

هایفو اولترا

برای مشاهده تمام تجهیزات کلیک کنید