پست الکترونیک

info@darianmed.ir

ساعات کاری

09:00am - 6:00pm

تماس بگیرید

09375320112

دسته بندی لاغری و عضله سازی

برای مشاهده لیست تمام تجهیزات در هر گروه کلیک کنید.

ام سلا

برای مشاهده تمام تجهیزات کلیک کنید

آر اف کویتیشن

برای مشاهده تمام تجهیزات کلیک کنید

سلا شیپ

برای مشاهده تمام تجهیزات کلیک کنید

ام اسکالپت

برای مشاهده تمام تجهیزات کلیک کنید

کرایولیپولیز پرتابل

برای مشاهده تمام تجهیزات کلیک کنید

آر اف شیپ

برای مشاهده تمام تجهیزات کلیک کنید