پست الکترونیک

info@darianmed.ir

ساعات کاری

09:00am - 6:00pm

تماس بگیرید

09375320112

دسته بندی جوانسازی

برای مشاهده لیست تمام تجهیزات در هر گروه کلیک کنید.

تیکسل

برای مشاهده تمام تجهیزات کلیک کنید

آر اف فرکشنال

برای مشاهده تمام تجهیزات کلیک کنید

co2 فرکشنال

برای مشاهده تمام تجهیزات کلیک کنید

کربوکسی تراپی

برای مشاهده تمام تجهیزات کلیک کنید

هایفو اولترا

برای مشاهده تمام تجهیزات کلیک کنید

هایفو 7 بعدی

برای مشاهده تمام تجهیزات کلیک کنید

هایفو 4 بعدی

برای مشاهده تمام تجهیزات کلیک کنید